In mijn praktijk als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut ontvang ik mensen die een antwoord zoeken op levensvragen waar zij (nog) geen antwoord op hebben kunnen vinden. Die vragen kunnen gaan over traumatische ervaringen, maar ook over vragen zoals ‘wie ben ik?’ ‘wat kom ik hier eigenlijk doen?’ en ‘wat hebben mij klachten hiermee te maken?’. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel impact gebeurtenissen in een mensenleven kunnen hebben.

Zoektocht

In een gezamenlijke zoektocht naar antwoorden krijgen cliënten zicht op het ontstaan van hun fysieke, mentale en emotionele klachten. Maar ook wordt duidelijk hoezeer hun geestelijk/spirituele ontwikkeling en welzijn parallel lopen aan het vermogen de pijn van oude ervaringen los te kunnen laten. De behandelingen zijn erop gericht de eigenheid opnieuw zichtbaar te maken, zodat de cliënt weer in staat is eigen grenzen te stellen, te hanteren en van het leven te genieten.

De vijf natuurgerichte principes

Om dit genezingsproces op gang te brengen, maak ik gebruik van vijf natuurgerichte principes, die als het ware een cirkel van welbevinden vormen, die onderling verbonden zijn en elkaar daarom beïnvloeden. Mijn ervaring met systemisch werk is een meerwaarde die de vijf principes nog beter tot hun recht doen komen.

Deze vijf principes zijn:

  1. Energie: Hier volg ik twee sporen:
    a. Eerst spreek ik de bewustzijnslagen in het lichaam aan die de cliënt kunnen terugbrengen naar hun oorsprong;
    b. Daarna voer ik gezond makende energie van buiten aan die ervaringen hanteerbaar maakt en de kwaliteit van leven verhoogt.
  2. Prikkeloverdracht: Emotionele pijn loopt via prikkels in het zenuwstelsel. Daarom is het nodig de gezond makende energie effectief in het lichaam te verdelen, zodat het systeem weer in balans kan komen.
  3. Drainage: Bij de twee voorgaande benaderingen komen afvalstoffen vrij uit diep liggende blokkades. Nadat de pijn weer is ervaren, wordt deze afgevoerd zodat de doorstroming zich weer kan herstellen.
  4. Voeding: Wanneer het lichaam energetisch in balans is, besteden we aandacht aan de manier waarop het tot dusverre is gevoed, in letterlijke én overdrachtelijke zin. De cliënt ontvangt hiertoe een voedingsadvies.
  5. Psyche: Als we het over voeding hebben in overdrachtelijke zin valt te denken aan de manier waarop wij ons voeden met impulsen van buitenaf. Wat laten wij toe en wat niet. Hoe gaan we om met omstandigheden. Het uiteindelijke doel van mijn benadering is dat de cliënt in staat is steeds meer vanuit zichzelf te reageren en te leven.

Mijn werkwijze bestaat uit twee componenten die elkaar aanvullen: essentiële coaching en energetische begeleiding. Essentiële coaching heeft te maken met waarnemen en bewust worden. De energetische kant van mijn werk is niet zichtbaar, maar heeft alles te maken met trilling en het verhogen daarvan om de stappen te kunnen nemen die leiden tot het loslaten van oude pijn.